Tarieven

Onze tarieven zijn aangepast per 1-1-2019...

Abonnement Dans–Sport–Body & Mind lessen tot 21 jaar

Les van 45 minuten 1x p/w € 19,50 per maand
Les van 60 minuten 1x p/w € 24,50 per maand
Les van 60 minuten 2x p/w € 44 per maand (€5 korting op 2e les)
Les van 60 minuten onbeperkt*  sport, dans, yoga € 55,-

Abonnement Dans–Sport–Body & Mind lessen vanaf 21 jaar
Les van 60 minuten 1x p/w € 27,50 per maand
Les van 60 minuten 2x p/w € 49 per maand (€5 korting op 2e les)
Les van 60 minuten onbeperkt*  sport, dans, yoga € 64,50 per maand

* onbeperkt * geldt voor alle reguliere lessen, niet voor afgekaderde cursussen.
Let op: Er wordt bij aanvang eenmalig 15 euro inschrijfgeld in rekening gebracht.Geen abonnement maar meer flexibiliteit?
Voor volwassenen hebben we een strippenkaart en betaal je alleen voor de lessen die je komt!

Strippenkaart 1-uurs lessen
• Een 5-strippenkaart kost € 49,-
• Een 10-strippenkaart is verkrijgbaar voor € 79,-

Strippenkaart 60 minuten: hiermee heb je toegang tot alle Sport, Yoga en Dans lessen voor volwassenen. Wel moet je voor de les die je wilt volgen per keer doorgeven dat je aanwezig zult zijn. Dit i.v.m. de beschikbare plaatsen. De Strippenkaart is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en 1 seizoen geldig.


Naast onze doorlopende lessen, geven we ook afgekaderde cursussen. Hiervoor hanteren we prijzen per cursus op maat. 

Stijldans cursus beginners, Latin Dance Ballroom of opvolgcursus ‘Ballroom Revival’
Prijs afhankelijk van de duur van de cursus. Vraag naar actuele cursussen voor het  bijbehorende tarief.

Salsa cursus voor beginners of instromers
Prijs afhankelijk van de duur van de cursus. Vraag naar actuele cursussen voor het bijbehorende tarief.


Meedoen kortingsbon
De gemeente NOP wil graag dat alle jongeren de mogelijkheid hebben om mee te doen aan clubs. La DanZa sluit zich hierbij aan. Een laag (gezins) inkomen mag daarvoor geen belemmering zijn. Daarom is er de meedoen bon, zie http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/Meedoen
Met deze bon heb je recht op 150 euro korting op het aanbod van La danZa per jaar. Deze bon maakt meedoen een stuk goedkoper! 

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met het loket WWB of WMO van de gemeente Noordoostpolder. Zij is tijdens kantooruren te bereiken op: 0527-633911
of per e-mail: meerdoenbon@noordoostpolder.nl

CJP 
CJP maakt het voor jongeren mogelijk om hun culturele smaak te ontwikkelen en hun culturele horizon te verbreden. Door jonge mensen in contact te brengen met cultuur in de breedste zin van het woord. 

Scholen kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor de Cultuurkaart. De meeste scholen in Nederland werken met de Cultuurkaart omdat ze daarmee centraal en voordelig culturele activiteiten voor hun leerlingen kunnen regelen en financieren. Voor elke deelnemende leerling wordt minimaal € 5,- beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Scholen kunnen ervoor kiezen om een extra budget van minimaal € 10,- per leerling extra beschikbaar te stellen. Dit kan voor de hele school, maar ook voor één of enkele klassen. Wanneer de school extra budget beschikbaar stelt, kan de school het budget van het ministerie gebruiken voor klassikale activiteiten zoals leuke (dans)workshops bij La Danza!

Voor meer informatie of vragen: www.cjp.nl 


Stichting Leergeld Noordoostpolder
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Dit kan als aanvulling een mogelijkheid bieden bovenop de meedoenbon van de gemeente. Sommige Leergeld Stichtingen wijken, noodgedwongen, af van de aantoonbare 120% van het bijstandsniveau omdat zij minder financiële middelen hebben om alle kinderen te kunnen helpen.

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen via www.leergeld.nl of mailen naar info@leergeldnoordoostpolder.nl
Stichting Leergeld
Postbus 92
8300 AB Emmeloord

 
Privélessen
• Per persoon 45 euro
• Per paar 65 euro

Contact

Danssportcentrum 'La DanZa'
P/a/ kantoor: Emmastraat 1, 8011 AE Zwolle
06-12726466  |   info@la-danza.nl